Stacja zlewna SWS Swarzewo

Wprowadzenie ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnych z wykorzystaniem pojazdów asenizacyjnych.