Zatoka

Oczyszczalnie należące do spółki są częścią programu ochrony wód Zatoki Puckiej, polegającego na zmniejszeniu zrzutu ścieków nieoczyszczonych do Zatoki. Oczyszczalnia w Swarzewie poprzez sieć kanalizacyjną zbiera ścieki surowe z terenu powiatu puckiego i oczyszczone ścieki odprowadzane są rurociągiem do otwartego morza w rejonie portu we Władysławowie. Oczyszczalnia ścieków w Jastarni ścieki oczyszczone odprowadzane są do Zatoki Puckiej rurociągiem na odległość 1580 m od brzegów Półwyspu Helskiego. 

Wśród pozostałych działań można wyróżnić:

 • Poszerzanie zlewni oczyszczalni.
  Każdego roku zlewnia oczyszczalni jest poszerzana o kolejne wsie. Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni zwiększa się również ze względu na rosnące zainteresowanie walorami regionu i zwiększeniem ruchu turystycznego.
  Fermentacja i kompostowanie odpadów roślinnych z wykorzystaniem biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej

  kompostowanie odpadów roślinnych
 • Odprowadzanie ścieków w głąb morza.
  Ze względu na większą zdolność otwartego morza do samooczyszczania, wybudowano rurociąg odprowadzający oczyszczone ścieki w głąb Morza Bałtyckiego. Dzięki temu przedsięwzięciu oddziaływanie ścieków na środowisko Zatoki Puckiej zostało zminimalizowane.

  Wylot kolektora zrzutowego ścieków w głębi morza
  Wylot kolektora zrzutowego ścieków w głębi morza.


  Małże i ikra na kolektorze zrzutowym
  Małże i ikra na kolektorze zrzutowym.
 • Zarybianie Zatoki Puckiej.
  Na terenie oczyszczalni ścieków w Swarzewie prowadzony był program "Ryby dla Zatoki"⁣, czyli hodowla i reintrodukcja gatunków ryb żyjących kiedyś w Zatoce Puckiej