Ekologia

WIERZBA (SALIX VIMINALIS)

Na terenie oczyszczalni w Swarzewie prowadzona była niewielka uprawa wierzby (Salix Viminalis). Roślina ta znajduje zastosowanie jako odnawialne źródło energii. Gałęzie wierzby stosowano w oczyszczalni jako dodatek strukturalny w procesie kompostowania, natomiast suche zrębki wierzby wykorzystywano w instalacji C.O.

Wierzba (Salix Viminalis) jest rośliną, która charakteryzuje się bardzo wysokim przyrostem masy, wysoką wartością opałową i niewielkimi wymaganiami glebowymi. Rocznie z hektara można uzyskać plon do 40 t suchej masy drewna. Uprawie wierzby sprzyja intensywne nawadnianie plantacji. Przy oczyszczalni można stosować nawadnianie uprawy oczyszczonymi ściekami.