Kontakt

Spółka Wodno-Ściekowa "SWARZEWO"

UL. Władysławowska 84
84-100 Swarzewo

 

tel. 58 674 15 08

tel./fax. 58 674 15 69

e-mail: biuro@sws-swarzewo.pl

 

NIP: 587-020-08-37

REGON: 000888037

Wpisana do Systemu informacyjnego Gospodarowania Wodami przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nr: 8985.

image