Laureat konkursu – Pracodawca organizator pracy bezpiecznej

W 2019 roku Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo” zwyciężyła w konkursie „PRACODAWCA – ORGANIZATOR BEZPIECZNEJ PRACY”. Konkursie, którego celem jest zaszczepienie wśród przedsiębiorców ducha rywalizacji nieco innej, niż wymaga od nich typowa, codzienna, ekonomiczna gra rynkowa.

Konkursie, który dzisiaj jest nie tylko szansą zdobycia nagrody, ale przede wszystkim stanowi motywację dla dalszego rozwoju każdej firmy, także w kierunku stałego monitorowania i poprawy warunków pracy oraz ochrony życia ludzkiego. 

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia.

Podczas Gali finałowej organizowanej od wielu lat w salach Zamku Królewskiego w Warszawie pracodawcy, reprezentujący zwycięskie firmy nagradzani są statuetką MECUM TUTISSIMUS IBIS. To do słów Owidiusza Mecum Tutissimus Ibis, czyli „ze mną będziesz najbezpieczniejszy” nawiązuje statuetka wręczana każdego roku laureatom etapu centralnego konkursu.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek kapituły konkursu, w której obok jurorów Państwowej Inspekcji Pracy, zasiadają przedstawiciele największych reprezentatywnych centrali związków zawodowych. Kapituła, oceniając kandydatów do nagrody wskazuje na firmy, w których nastąpiła znacząca i udokumentowana poprawa warunków pracy.

Ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów związanych z ochroną pracy pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach – w zależności od liczby pracujących – do 49, od 50 do 249 i powyżej 249 pracowników.

Konkurs Pracodawca — organizator pracy bezpiecznej od lat organizowany jest pod patronatem Marszałka Sejmu a wszyscy nagrodzeni zostają wpisani na Złotą Listę Pracodawców, składającą się z laureatów poprzednich edycji konkursu.

Złota lista pracodawców 

Laureat konkursu – Pracodawca organizator pracy bezpiecznej
Laureat konkursu – Pracodawca organizator pracy bezpiecznej
Laureat konkursu – Pracodawca organizator pracy bezpiecznej
Laureat konkursu – Pracodawca organizator pracy bezpiecznej
Laureat konkursu – Pracodawca organizator pracy bezpiecznej