Labolatorium

Nieodłącznym elementem biologicznej oczyszczalni ścieków jest laboratorium zakładowe pełniące role kontrolną i wdrożeniową. Tutaj na bieżąco kontrolowana jest poprawność procesu oczyszczania ścieków przez bakterie oraz sprawdzane są nowe technologie w stosowanych dziedzinach w tym również przy obróbce produkowanego kompostu z osadu.