Informacje

3) 2022.07.17 - Informujemy, że awaria została usunięta. 

2) 2022.07.17 - Informujemy, że zachodzi konieczność zrzutu ścieków do Zatoki Puckiej. Prosimy o niekorzystanie z kąpieliska.

1) 2022.07.17 - Informujemy, że w dniu dzisiejszym doszło do rozszczelnienia rurociągu tłocznego z pompowni Puck do Oczyszczalni w Swarzewie. Trwają prace związane z naprawą uszkodzenia.  Zachodzi możliwość przedostania się ścieku do Zatoki Puckiej.