Zamówienia publiczne

WDROŻENIE PLATFORMY PRZETARGOWEJ (E-ZAMÓWIENIA)

Spółka Wodno-ściekowa Swarzewo, jako Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż wdrożył elektroniczne narzędzie służące do realizacji zakupów, które z uwagi na kwotę nie podlegają przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz zamówień publicznych udzielanych w trybach określonych w ww. ustawie.

Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.

Platforma przetargowa znajduje się pod następującymi adresami:
(kliknięcie w jedną z poniższych nazw przenosi do odpowiedniego miejsca Platformy przetargowej)

Zamówienia ustawowe 

Zamówienia z wyłączeniem ustawy 

Zapytania w celu oszacowania wartości zamówienia 

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

 +48 71 787 37 57

 +48 71 787 35 34

 +48 71 787 37 27

Godziny pracy: poniedziałek — piątek: 8:00-16:00