Struktura

Członkowie Spółki Wodno-Ściekowej:

  • Gmina Puck - 1 głos
  • Miasto Puck - 1 głos
  • Gmina-Miasto Jastarnia - 1 głos
  • Gmina-Miasto Władysławowo - 1 głos