Zatoka

Oczyszczalnie należące do spółki są częścią programu ochrony wód Zatoki Puckiej, polegającego na zmniejszeniu zrzutu ścieków nieoczyszczonych do Zatoki. Oczyszczalnia w Swarzewie poprzez sieć kanalizacyjną zbiera ścieki surowe z terenu powiatu puckiego i oczyszczone ścieki odprowadzane są rurociągiem do otwartego morza w rejonie portu we Władysławowie. Oczyszczalnia ścieków w Jastarni ścieki oczyszczone odprowadzane są do Zatoki Puckiej rurociągiem na odległość 1580 m od brzegów Półwyspu Helskiego. 

Wśród pozostałych działań można wyróżnić:

  • poszerzanie zlewni oczyszczalni,

Każdego roku zlewnia oczyszczalni jest poszerzana o kolejne wsie. Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni zwiększa się również ze względu na rosnące zainteresowanie walorami regionu i zwiększeniem ruchu turystycznego.

Fermentacja i kompostowanie odpadów roślinnych z wykorzystaniem biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej

  • odprowadzanie ścieków wgłąb morza,

Ze względu na większą zdolność otwartego morza do samooczyszczania, wybudowano rurociąg odprowadzający oczyszczone ścieki wgłąb Morza Bałtyckiego. Dzięki temu przedsięwzięciu oddziaływanie ścieków na środowisko Zatoki Puckiej zostało zminimalizowane

wylot kolektora zrzutowego ścieków w głębi morza

małże i ikra na kolektorze zrzutowym

  • zarybianie Zatoki Puckiej.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Swarzewie prowadzony jest program "Ryby dla Zatoki" czyli hodowla i reintrodukcja gatunków ryb żyjących kiedyś w Zatoce Puckiej

Przejdź do góry strony

image