Informacje

2020.03.14 - Instalacja Komunalna

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Spółki Wodno-Ściekowej "Swarzewo" w celu ograniczenia ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19 odpady do Instalacji Komunalnej (dawniej RIPOK) od dnia 16.03.2020 do odwołania będą przyjmowane tylko we wtorki i piątki w godzinach od 7:00 do 14:00.

 

2019.06.15 - Komunikat PSSE w Pucku o uzyskaniu prawidłowych wyników badań jakości wody w kąpielisku w Pucku.

2019.06.12 - Kolektor naprawiony.

Informujemy, że awaria kolektora tłocznego w rejonie Zatoki Puckiej została usunięta. Wszystkie ścieki przekazywane są ponownie do Oczyszczalni Swarzewo.

Do uszkodzenia kolektora tłocznego Oczyszczalni Swarzewo, w okolicach Słonych Łąk we Władysławowie od strony Zatoki Puckiej, doszło 11 czerwca 2019 roku. Zrzut ścieków retencjonowany był w przygotowanym do tego celu zbiorniku. Po jego napełnieniu od 2 w nocy 12 czerwca, uruchomiono awaryjny przelew do Zatoki Puckiej. Ścieki na bieżąco wywożone były również wozami asenizacyjnymi. Uszkodzony fragment rurociągu udało się wymienić 12 czerwca o godz. 22:32. Wszystkie ścieki tłoczone są ponownie do Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie.

Przejdź do góry strony

image